Monday, October 6, 2014

Frozen theme cake

Frozen theme cake for Sophie Isla 1st cake.


Frozen theme cake for Putri 8th birthday.


Frozen theme cake for Fatnin Afifah 5th birthday.