Thursday, July 19, 2012

Kek Lapis Hari Raya 2012

Kek Lapis Chocolate Cheese
1600gm 8 x 8 / 9 x 9 RM80
1/3 530gm RM27

Bahan : Keju, susu, mentega tulen, chocolate, telur, gula, tepung hongkong, ovelette
Kek Lapis Watermelon Cheese
2kg 8 x 8 RM95
1/3 660gm RM32

Bahan : Mentega tulen, keju, susu, telur, gula, tepung hongkong, ovelette, horlick, chocolate chip
Kek Lapis Masam Manis
1370gm 8 x 8 RM65
1/2 685gm RM33

Bahan : Mentega tulen, gula, ovelette, telur, susu, tepung hongkong, horlick, biskut mary, hawflakes
Kek Lapis Horlick
2kg 9 x 9 RM90
1/3 660gm RM28

Bahan : Telur, mentega tulen, ovelette, gula, jem buah2an, susu, tepung hongkong, horlick